Msze Święte

msza1

Polecamy

 

 

   

logo pl

seminarium

    WYŻSZE SEMINARIUM

DUCHOWNE W SANDOMIERZU 

opoka

 

 

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

 

 

 

 

 

Parafia Brzeziny pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich

Czytanie na dziś

 

DZIEŃ WALKI I MĘCZEŃSTWA WSI POLSKIEJ

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

dsc 0933 

12 lipca 2022 r. w Osówku na terenie parafii Brzeziny Stojeszyńskie, odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Data obchodów jest symboliczna i nawiązuje do pacyfikacji wsi Michniów w województwie świętokrzyskim, której dokonali niemieccy okupanci. Mordując wówczas 200 osób i paląc doszczętnie wieś.

        Uroczystości rozpoczęły się mszą św. polową w intencji pomordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych. Liturgii przewodniczył delegat Biskupa Sandomierskiego ks. dr Wojciech Kania, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej wraz z Kapelanem Wojska Polskiego ks. prał. ppłk dr Witoldem Machem oraz kapłanami dekanatu Modliborzyckiego z dziekanem ks. kan. Krzysztofem Woźniakiem.

Po mszy św. nastąpiło odegranie hymnu państwowego, wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych podczas pacyfikacji wsi Osówek.

W wydarzeniu organizowanym przez: Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewodę Lubelskiego, Starostę Janowskiego oraz Wójta Gminy Potok Wielki wzięli udział m.in. delegaci Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, Posłowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, delegacje szkół i instytucji, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości wraz z panią Stanisławą Syroka, naocznym świadkiem tragicznych wydarzeń.

Osówek to mała, śródleśna wioska położona w Lasach Janowskich. W czasie II wojny światowej jej mieszkańcy włączyli się w działalność ruchu oporu i wspierali partyzantów. W tych czasach wioska była bardzo trudno dostępna, co pomagało w ukrywaniu partyzantów przed hitlerowcami.

29 września 1942 roku Niemcy dokonali pacyfikacji wioski i zamordowali 43 jej mieszkańców.

Dlatego właśnie w tym miejscu oddano hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego.

Galeria zdjęć _1

Galeria zdjęć _2

 

Uroczyste poświęcenie kapliczki Chrystusa Frasobliwego w Stojeszynie Drugi

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

dsc 0087W ubiegłą niedzielę, 10 lipca w Stojeszynie Drugim odbyło się uroczyste poświęcenie nowo powstałej kapliczki ku czci Chrystusa Frasobliwego. Uroczystość miała miejsce na posesji państwa Wielgusów, w scenerii letniego ogrodu, w zmiennej, choć przyjaznej aurze. Główną część tego wydarzenia stanowiła msza święta celebrowana przez proboszcza ks. kan. Krzysztofa Woźniaka. Oprawę współtworzyli oczywiście przedstawiciele tutejszej społeczności, jak posługujący przy ołtarzu ministranci, dziewczęca schola parafialna oraz wybrani spośród mieszkańców lektorzy. W czasie liturgii akompaniował organista Mariusz Fila. Po mszy w imieniu wszystkich zebranych do kapliczki przeszła procesja z figurą Chrystusa i kwiatami, gdzie ksiądz dokonał aktu poświęcenia, czyli sakralizacji, oddania tego miejsca Bogu. W uroczystości wzięli liczny udział mieszkańcy, także osoby z sąsiednich wiosek, a swoją obecnością zaszczycili ją zaproszeni goście w osobach przedstawicieli samorządu naszej gminy: Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, Sekretarz Gminy Marzena Dolecka-Jocek, Przewodniczący Rady Miejskiej - rodowity Stojeszanin Adam Kapusta, sołtysi wsi: Stojeszyna Pierwszego Marian Kucia i Brzezin - Jan Pikula. Wśród obecnych gości był także przybyły wraz z żoną pan Zbigniew Jagieło, który jest autorem rzeźby Frasobliwego. Wydarzenie stało się okazją do wspólnego przeżycia doniosłej i dziejowej chwili, a także do spotkania i pobiesiadowania w odświętnej atmosferze przy wypiekach przygotowanych przez tutejsze gospodynie.

Fundacja kapliczki pod wezwaniem Chrystusa Frasobliwego wynikła z chęci i przekonania o konieczności upamiętnienia nieistniejącej już zabytkowej kapliczki z drugiej połowy XIX wieku, która na skutek zaplanowanej budowy drogi S-19, biegnącej przez Stojeszyn Drugi została zburzona w lipcu 2019 roku (więcej o tym obiekcie w nr 56 "Wieści Gminnych"). Od razu mieszkańcy podjęli decyzję o jej odbudowie. Z oczywistej przyczyny wybrano dla niej nową lokalizację. Firma Strabag, budująca drogę zobowiązała się na własny koszt wznieść obiekt. Prace trwały od tegorocznej wiosny. Priorytetową sprawą dla mieszkańców było odtworzenie jej w jak najwierniejszym obrazie, choć wiadomym jest, że z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań i możliwości. Pierwotnie poprzednia kapliczka posiadała figurkę Chrystusa Frasobliwego, która uległa kradzieży w latach 60-tych ub. wieku. Taką też, wolą mieszkańców wybrano ponownie i zamówiono u rzeźbiarza Z. Jagieło w Błażku, który wprawną ręką wykonał swoje dzieło w drewnie lipowym. W warsztacie kowalskim Józefa Wójcika w Stojeszynie Drugim-Dwór został wykonany krzyżyk wieńczący dach oraz odnowiona, zachowana oryginalna przesłona wnęki (po uprzednim przygotowaniu przez Mariana Wołoszynka z Modliborzyc). Na kapliczce od strony wschodniej jest umieszczona pamiątkowa tablica z marmuru, zamówiona w tutejszym zakładzie kamieniarskim Farhada Paszajewa. Powierzchnię wokół kapliczki wyłożono kostką brukową (wyk. M. Sudół z Dąbia) oraz zamontowano lampę solarną dla oświetlenia wnętrza nocą (fundator anonimowy). Całokształt prac nad powstawaniem tego obiektu przebiegał pod oddanym zawiadywaniem radnej gminy Marii Piotrowskiej, przy wsparciu organizacyjnym ze strony sołtysa Marcina Kapusty, księdza proboszcza K. Woźniaka oraz zaangażowanych społecznie Stojeszynian.
Podczas uroczystości padło bardzo wiele słów wdzięczności pod adresem wszystkich osób udzielających się i zaangażowanych przy tej inicjatywie, powstawaniu kapliczki i organizacji tego wydarzenia, a nade wszystko skierowanych do mieszkańców Stojeszyna Drugiego, Burmistrza W. Kowalika oraz osób publicznych, ze strony których zapewnione wsparcie finansowe pozwoliło na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Dzięki temu już dziś ta nowa kapliczka z wizerunkiem Chrystusa Frasobliwego wpisuje się w nasz krajobraz, wzbogaca też liczbę tych małych obiektów sakralnych i przyczynia się tym samym do kontynuacji tradycji wznoszenia kapliczek i krzyży, z której Polska słynie od wieków.
Tekst i zdjęcia: Beata Wójcik

Galeria zdjęć ...

 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciało.

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 

boe ciao 2022Mszy św. o godz. 11.00 – Procesja do czterech Ołtarzy udała się w kierunku Stojeszyna.

Ołtarze wykonali mieszkańcy:

Ołtarz I – Brzeziny Stojeszyńskie

Ołtarz II – Brzeziny Potockie

Ołtarz III – Stojeszyn I

Ołtarz IV –Stojeszyn II

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali tegoroczne ołtarze, a także wszystkim tym, którzy czynnie włączyli się uroczysty przebieg procesji.

Galeria zdjęć...

 

Dzień Rodziny

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 

dzie patrona 2022„Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą”, pod taki hasłem w dniu 10 czerwca 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbył się kolejny Dzień Rodziny. Było to już 12 takie spotkanie od pamiętnej daty nadania szkole imienia św. Jana Pawła II.

W tym dniu społeczność szkolna dziękowała za miłość i opiekę swoim bliskim oraz w sposób szczególny wspominała Patrona szkoły, Jego życie i pontyfikat w wierszach i piosenkach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną przez dziekana Dekanatu Modliborzyckiego, a jednocześnie proboszcza Parafii Brzeziny Stojeszyńskie ks. kan. Krzysztofa Woźniaka, który w swej homilii tak mocno podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu wartości i postaw obywatelskich w życiu społecznym, powołując się na słowa św. Jana Pawła II: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.

Po Mszy św. wybrana delegacja złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową Patrona szkoły.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała pani dyrektor - Małgorzata Wisińska. Szyku i podniosłego tonu uroczystości dodawał poczet sztandarowy szkoły.

Uroczystą część święta szkoły rozpoczęły występy dzieci z przedszkola, zerówki oraz kl. I – III, które występem, piosenką, tańcem i wierszem podziękowały swoim rodzicom, babciom i dziadkom za miłość, trud i oddanie. Następie miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. IV – VIII, młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia z życia Papieża Polaka, wplatając w te wspomnienia piękne piosenki i nagrania słów św. Jana Pawła II. Na zakończenie uczniowie najstarszych klas zatańczyli Poloneza.

Rangę uroczystości podnieśli przybyli goście: burmistrz Modliborzyc pan Witold Kowalik, przewodniczący Rady Miast pan Adam Kapusta, pani sekretarz Marzena Dolecka-Jocek oraz pan Jan Brzozowski - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Potoczku. Nie zabrakło również licznie przybyłych rodziców, babć i dziadków.

Po części oficjalnej wszyscy świętowali wspólnie razem, spędzając czas na zabawach, rozmowie oraz częstując się pysznościami przygotowanymi przez rodziców.

Galeria zdjęć ...

 

Pielgrzymka dzieci komunijnych i rocznicowych

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

image000000 30

19 maja 2022 r. dzieci, które w tym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii świętej wraz z dziećmi rocznicowymi, rodzicami i księdzem proboszczem Krzysztofem Woźniakiem  udały się w pielgrzymce do Krakowa- Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pielgrzymka pozwoliła dzieciom pierwszokomunijnym i rocznicowym poznać miejsca kultu religijnego i dostarczyła niezapomnianych przeżyć duchowych wszystkim uczestnikom wyjazdu.

image000000 26image000000 27image000000 28image000000 29image000000 30_1image000000 30_1image000000 31image000000 32image000000 33

 

POMOC UKRAINIE - PACZKA

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 

beztytuu

16 maja Parafia  Brzeziny Stojeszyńskie przekazała Caritas Diecezji Sandomierskiej 18 paczek każda o wadze 18 kg. Paczki za pośrednictwem Caritas przekazane zostaną do rodzin na Ukrainie lub przekazywane na miejscu uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. 

image000000 25image000000 23image000000 24

 

ODPUST KU CZCI MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 odpust13 maja w naszej parafii obchodziliśmy odpust parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Sumie odpustowej przewodniczył i słowo boże wygłosił ks. dr Przemysław Pałacha. W homilii skierowanej do wiernych zwrócił szczególną uwagę na obecność Maryi w życiu każdego z nas i że to właśnie Ona jest naszą wspomożycielką i główną Orędowniczką u Boga.

W uroczystościach odpustowych uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami, które w minioną niedzielę przyjęły Pierwszą Komunię Św., nie zabrakło również licznie przybyłych księży z całego dekanatu, a także Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Pocztem Sztandarowym.

Galeria zdjęć ...

 

Kongres Eucharystyczny w Parafii

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 

kongres eucharystyczny W niedzielę 24 kwietnia w naszej parafii rozpoczął się Kongres Eucharystyczny . W jego ramach w każdym dekanacie, począwszy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, odbywają się dekanalne obchody kongresowe. W naszej parafii odbyła się całodobową adorację Najświętszego Sakramentu, a następnego dnia uroczysta Mszę św. na zakończenie parafialnego dnia kongresowego. Po całodobowym czuwaniu Najświętszy Sakrament został przekazany do sąsiedniej Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Potoku Wielkim.kongres potok w

Diecezjalny Kongres Eucharystyczny ma nam pomóc jeszcze bardziej być z Chrystusem. Jeszcze bardziej Go ukochać, za to, że pozostał ze Swoim ludem na zawsze. Temu służą celebracje eucharystyczne, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz procesje między parafiami.

 Galeria zdjęć ...

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

niedziela miosierdzia 2022

Jak co roku w naszej parafii obchodziliśmy odpust, czyli święto tytułu naszego Kościoła Miłosierdzia Bożego (I niedziela po Niedzieli Wielkanocnej). Do tej niezwykłej uroczystości przygotowywaliśmy się odmawiając przez dziewięć dni nowennę do Bożego Miłosierdzia. Przed odpustem grupy parafialne zajmowały się porządkowaniem kościoła i przygotowaniem oprawy uroczystości. Na odpust przybyli zaproszeni kapłani z całego dekanatu modliborzyckiego. Kazanie podczas odpustu parafialnego głosił w tym roku ks. Michał Mierzwa proboszcz Parafii Zaklików. W tym dniu nasza wspólnota parafialna rozpoczęła całodobowe czuwanie   Eucharystyczne.  Ks. proboszcz Krzysztof Woźniak podziękował wszystkim przybyłym, a także tym, którzy czynnie włączyli się w uroczystości odpustowe.

Galeria zdjęć ...

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

rezurekcja 2022

Punktualnie o godzinie 6 rano rozpoczęła się uroczysta Msza Święta Rezurekcyjna na którą licznie przybyli goście wraz z miejscowymi parafianami. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Emil Hapak.

Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz proboszcz podziękował ks. Emilowi oraz parafianom i gościom za piękne przeżywanie Triduum Paschalnego oraz Niedzieli Wielkanocnej. Słowem wieńczącym były życzenia księdza Krzysztofa skierowane do zebranych, aby radość ze Zmartwychwstania Zbawiciela napełniała nasze serca i rodziny.

Galeria zdjęć ...

 

   

Strona 1 z 21

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>