Msze Święte

msza1

Polecamy

 

 

   

logo pl

seminarium

    WYŻSZE SEMINARIUM

DUCHOWNE W SANDOMIERZU 

opoka

 

 

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

 

 

 

 

 

 

Parafia Brzeziny pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich

Czytanie na dziś

 

Transmisja Mszy Świętej

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

LINK DO ZAPISÓW Z TRANSMISJI MSZY ŚWIĘTYCH
(ZACHĘCAMY DO ZASUBSKRYBOWANIA KANAŁU):
www.youtube.com/c/ParafiaBrzezinyStojeszy

 

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 

DEKRET
Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m² natomiast w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m².

2. Dyspensa

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:
– osobom z objawami infekcji,
– osobom w podeszłym wieku,
– kobietom w stanie błogosławionym,
– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

3. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:
– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,
– pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,
– Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,
– koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.
W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

4. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

5. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza
w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą
i z serca błogosławię.

Sandomierz, 17 października 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

 

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

 

 

DOŻYNKI 2020

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

DOŻYNKI PARAFILANE 

….a gdy ten chleb się na ołtarzu złoży

gdy swą okaże nad nim moc Duch Boży

ziarno co w cieple słońca dojrzewało

cudownie zmieni się w Chrystusa Ciało

                  Krzew winorośli rodzi winne grono

                  w nich Twoja radość kryje się złożona

                  z nich na ołtarzu stanie kielich wina

                 które się zmieni w krew Twojego Syna….

dsc 0704Okres dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne płody rolne dobiega końca. W naszej parafii 6 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękowaliśmy rolnikom i ludziom, dzięki którym tegoroczne plony będą na naszych stołach. Tradycyjnie   własnoręcznie uwity wieniec w asyście orkiestry dętej, straży  wraz z mieszańcami Potoczka gospodarzami tegorocznych dożynek, mimo deszczu wyruszył z posesji Państwa Pęków do kościoła na Mszę Świętą. W orszaku dożynkowym szedł także  Wójt Gminy Potok Wielki Pan Leszek Nosal z małżonką. Zanim wieniec dożynkowy zastał wniesiony przed ołtarz, ksiądz proboszcz tradycyjnym zwyczajem ucałował niesiony przez starostów chleb i poświęcił wieniec. Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił proboszcz ks. Kanonik Krzysztof Woźniak. Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyła młodzież.  W trakcie Mszy Świętej ks. proboszcz Krzysztof Wożniak  poświęcił piękny bochen chleba, upieczony z tegorocznych plonów i wieniec w kształcie  serca. Proboszcz poświęcił także tegoroczne symboliczne zbiory.  Na zakończenie Mszy Św. głos zabrali,  Starostowie dożynek, Wójt Gminy Potok Wielki Pan Leszek Nosal, który w imieniu własnym jak i w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Modliborzyc Pana Witolda Kowalika podziękował za trud pracy rolniczej i złożył życzenia. Swój występ mieli także dzieci, a także orkiestra dęta. Na zakończenie ksiądz proboszcz serdecznie podziękował organizatorom - mieszańcom Potoczka  za  kultywowanie tej jakże pięknej tradycji dożynkowej w naszej parafii, którą to przekazali nam nasi przodkowie w „darze”.

aparat

….a gdy ten chleb się na ołtarzu złoży
gdy swą okaże nad nim moc Duch Boży
ziarno co w cieple słońca dojrzewało
cudownie zmieni się w Chrystusa Ciało

                  Krzew winorośli rodzi winne grono
                  w nich Twoja radość kryje się złożona

                  z nich na ołtarzu stanie kielich wina
                 które się zmieni w krew Twojego Syna….

Okres dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne płody rolne dobiega końca. W naszej parafii 6 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękowaliśmy rolnikom i  ludziom, dzięki którym tegoroczne plony będą na naszych stołach.            

Tradycyjnie   własnoręcznie uwity wieniec w asyście orkiestry dętej, straży  wraz z mieszańcami Potoczka gospodarzami tegorocznych dożynek, mimo deszczu wyruszył z posesji Państwa Pęków do kościoła na Mszę Świętą. W orszaku dożynkowym szedł także  Wójt Gminy Potok Wielki Pan Leszek Nosal z małżonką. Zanim wieniec dożynkowy zastał wniesiony przed ołtarz, ksiądz proboszcz tradycyjnym zwyczajem ucałował niesiony przez starostów chleb i poświęcił wieniec.

Mszę Świętą w intencji ludzi związanych z produkcją rolno-spożywczą odprawił proboszcz ks. Kanonik Krzysztof Woźniak. Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyła młodzież.
W trakcie Mszy Świętej ks. proboszcz Krzysztof Wożniak  poświęcił piękny bochen chleba, upieczony z tegorocznych plonów i wieniec w kształcie  serca. Proboszcz poświęcił także tegoroczne symboliczne zbiory.

Na zakończenie Mszy Św. głos zabrali,  Starostowie dożynek, Wójt Gminy Potok Wielki Pan Leszek Nosal, który w imieniu własnym jak i w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Modliborzyc Pana Witolda Kowalika podziękował za trud pracy rolniczej i złożył życzenia. Swój występ mieli także dzieci, a także orkiestra dęta.

Na zakończenie ksiądz proboszcz serdecznie podziękował organizatorom - mieszańcom Potoczka  za  kultywowanie tej jakże pięknej tradycji dożynkowej w naszej parafii, którą to przekazali nam nasi przodkowie w „darze”.

 

Dożynki w Osówku

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 

Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Goście, Drodzy Rolnicy!


   doynki oswek Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika i rybaka. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy.
Tak dawniej, jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie z ciężkiej pracy rolnika i rybaka codziennie trafia na stoły w naszych domach polskich chleb i ryba. „Owoc pracy”, który nas karmi, z niego czerpiemy siłę niezbędną do życia.
Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika czy rybaka. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Ta praca jest wciąż podstawą ludzkiej egzystencji, nikt i nic tego nie przekreśli.
O rolnikach tak bardzo pięknie powiedział Święty Jan Paweł II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.
Jako starostowie stajemy dziś w imieniu całej tutejszej wspólnoty, aby pokłonić się Bogu i Jasnogórskiej Pani w hołdzie dziękczynienia. Przynieśliśmy dożynkowy wieniec, upleciony ze zbóż zebranych z naszych pól, chleb z tegorocznej mąki i rybę z naszych stawów, aby ich nigdy nikomu nie brakowało.
Na szczęście w tych jakże trudnych czasach pandemii omijały nas choroby, klęski powodzi, gradobicia, suszy i wielkich nawałnic, niweczących pracę rolnika czy rybaka. Ufamy, że w tym miejscu Matka Boska Częstochowska wysłuchiwała nasze prośby, wstawiała się za nami i Miłosiernego Ojca i rozpościerała nad naszymi wioskami macierzyńskimi płaszcz dobroci.
     Jako starostom tegorocznych dożynek przypadł nam zaszczyt złożenia podziękowań. Wyrazy wdzięczności za posługę duszpasterską oraz wspólną modlitwę kierujemy pod adresem Czcigodnego Kanonika księdza Krzysztofa – naszego Proboszcza. Dziękujemy wszystkim gościom przybyłym na naszą uroczystość, a w szczególności Wójtowi naszej gminy Panu Leszkowi Nosalowi, Panu Januszowi Witkowskiemu wice wójtowi Gminy Potok Wielki, a także Panu Marianowi Gisce Przewodniczącemu Rady Gminy Potok Wielki wraz z radnymi. Dziękuje kolegom, koleżankom rybakom i tym, którzy troszczą się, aby nigdy nie brakło nam chleba. Cieszymy się, że zechcieli Państwo razem z nami zanosić przed tron Najlepszego Ojca dziękczynną modlitwę i wypraszać błogosławieństwo dla naszych rodzin, pól, stawów i domostw na następny rok.
Niech tego ziarna, z którego rodzi się chleb i obfitości połowów nigdy nam nie zabraknie, abyśmy nie ustali w drodze do wieczności.
Szczęść Boże.

aparat

 

Urodziny Świętego Jana Pawła II

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 jan pawe ii brzezinyW niedzielę, 17 maja w kościele parafialnym w Brzezinach Stojeszyńskich odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, której przewodniczył proboszcz parafii ksiądz kanonik Krzysztof Woźniak dziekan Dekanatu Modliborzyckiego. Podczas uroczystości wierni mogli wysłuchać słuchowiska o św. Janie Pawle II pt. "Lolek z ciszy niepokalanej" oraz obejrzeć prezentację zdjęć od czasów dzieciństwa aż po dojrzałe lata pontyfikatu. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zebrani udali się pod pomnik wielkiego Polaka, gdzie pani Małgorzata Wisińska i pan Jan Brzozowski, dyrektorzy szkół im. Jana Pawła II złożyli kwiaty, a następnie wspólnie odśpiewano ulubioną pieśń Ojca Świętego Barkę.

jan pawe ii brzeziny 2

 aparat

 

 

WIZYTACJA KONONICZNA

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

wizyta kanonicznaW dniu 3 marca 2020 r.  nasza Wspólnota parafialna przeżywała czas kanonicznej wizytacji biskupiej.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze co pięć lat, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Parafię wizytował Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz.

W tym dniu Ks. Biskup odwiedził  Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, oraz pracownicy szkoły. Biskupowi towarzyszył proboszcz parafii Ks. Krzysztof Woźniak ? dziekan Dekanatu Modliborzyce. 

Kolejnymi punktami wizytacji były: spotkanie z rodzicami księży i sióstr zakonnych z naszej parafii, odwiedzenie osób chorych, nawiedzenie cmentarza parafialnego oraz spotkanie i wspólna koronka do Bożego Miłosierdzia z parafianami najbardziej odległych zakątków w kościele filialnym w Osówku.

Po południu był czas spotkań z grupami parafialnymi. Przedstawiciele Rady Parafialnej, Liturgicznej Służby Ołtarza,  Scholi, KSM, Wspólnoty Intronizacji NSPJ, Róże Różańcowe, Ruchu Duchowej  Adopcji Dziecka Poczętego, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP Stojeszyn przedstawiły sprawozdania  z działalności.

Następnie swoje sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i gospodarczej przedstawił ks. Proboszcz Krzysztof Woźniak, który również oficjalnie powitał dostojnego Gościa. Słowa powitania padły również od parafian, w imieniu których wystąpiła rodzina. Ks Biskup sprawował Eucharystię, wygłosił Słowo Boże, gratulował tak dobrze prowadzonej parafii, aktywności i zaangażowania wspólnot i grup, tętniącego życia w duchu wartości Bożych wszystkich wiernych, ale również wskazywał drogowskazy do dalszego naszego działania, bo zawsze można jeszcze więcej czynić dobra.

Na zakończenie  Mszy Świętej ks. proboszcz oraz parafianie  podziękowali   biskupowi za obecność wśród nas. Za sprawowaną   Eucharystię, modlitwę  w naszej intencji , drogowskazy do dalszego działania w naszej  lokalnej winnicy  oraz za trud kanoniczny  naszej parafii.

Był to piękny czas ubogacony obecnością Apostoła naszych czasów, który krzepił wiernych swoim słowem. Wspólnie z  wiernymi  przeżywał radość chrześcijańskiej wiary. Słuchał   o radościach ,  naszych  troskach ,   modląc się  prosząc Boga o dar łaski dla nas  oraz  udzielał  błogosławieństwa. aparat

W dniu 3 marca 2020 r.  nasza Wspólnota parafialna przeżywała czas kanonicznej wizytacji biskupiej.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze co pięć lat, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Parafię wizytował Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz.

W tym dniu Ks. Biskup odwiedził  Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, oraz pracownicy szkoły. Biskupowi towarzyszył proboszcz parafii Ks. Krzysztof Woźniak ? dziekan Dekanatu Modliborzyce.

Kolejnymi punktami wizytacji były: spotkanie z rodzicami księży i sióstr zakonnych z naszej parafii, odwiedzenie osób chorych, nawiedzenie cmentarza parafialnego oraz spotkanie i wspólna koronka do Bożego Miłosierdzia z parafianami najbardziej odległych zakątków w kościele filialnym w Osówku.

Po południu był czas spotkań z grupami parafialnymi. Przedstawiciele Rady Parafialnej, Liturgicznej Służby Ołtarza,  Scholi, KSM, Wspólnoty Intronizacji NSPJ, Róże Różańcowe, Ruchu Duchowej  Adopcji Dziecka Poczętego, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP Stojeszyn przedstawiły sprawozdania  z działalności.

Następnie swoje sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i gospodarczej przedstawił ks. Proboszcz Krzysztof Woźniak, który również oficjalnie powitał dostojnego Gościa. Słowa powitania padły również od parafian, w imieniu których wystąpiła rodzina. Ks Biskup sprawował Eucharystię, wygłosił Słowo Boże, gratulował tak dobrze prowadzonej parafii, aktywności i zaangażowania wspólnot i grup, tętniącego życia w duchu wartości Bożych wszystkich wiernych, ale również wskazywał drogowskazy do dalszego naszego działania, bo zawsze można jeszcze więcej czynić dobra.

Na zakończenie  Mszy Świętej ks. proboszcz oraz parafianie  podziękowali   biskupowi za obecność wśród nas. Za sprawowaną   Eucharystię, modlitwę  w naszej intencji , drogowskazy do dalszego działania w naszej  lokalnej winnicy  oraz za trud kanoniczny  naszej parafii.

Był to piękny czas ubogacony obecnością Apostoła naszych czasów, który krzepił wiernych swoim słowem. Wspólnie z  wiernymi  przeżywał radość chrześcijańskiej wiary. Słuchał   o radościach ,  naszych  troskach ,   modląc się  prosząc Boga o dar łaski dla nas  oraz  udzielał  błogosławieństwa.

 

Celebracje liturgiczne Wielkiego Tygodnia

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

Zarządzenie bpa Krzysztofa Nitkiewicza dotyczące celebracji liturgicznych Wielkiego Tygodnia.

Wraz z nadejściem Wielkiego Tygodnia wypełnia się czterdziestodniowe przygotowanie naszych serc przez modlitwę, pokutę oraz uczynki chrześcijańskiej miłości. Chociaż ograniczenia spowodowane epidemią sprawiły, że przeżywaliśmy ten czas inaczej, niż w latach ubiegłych, był on pomocny w duchowym przysposobieniu się do Misterium Paschalnego. Również jego celebracja wymaga od nas specjalnej dyscypliny określonej dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca br. Ważne jest, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy krzyża Chrystusa, dostąpili udziału w Jego zmartwychwstaniu i wiecznym królowaniu w Niebie (por. MR, n. 107).

 

W związku z tym zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Wielki Tydzień 

Modlitwa powszechna-Wielki Piątek 2020

ŚWIĘCENIE POKARMÓW Wielka Sobota 26.03.2016 | Polska Misja Katolicka

Błogosławieństwo przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

Nowe zarządzenia dotyczących wykonywania posługi duszpasterskiej podczas epidemii

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

W związku z nowymi zarządzeniami władz państwowych  oraz  doświadczeniami zebranymi przez duszpasterzy w czasie epidemii, biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał kolejne zarządzenia. czytaj więcej....

 

Jasełka

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

 Jasełka 2020

jaseka stojeszyn    6 stycznia 2020 r., w święto Objawienia Pańskiego, znanego jako święto Trzech Króli, nasi parafianie mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe. Tradycją stały się występy dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym, których już po raz kolejny ksiądz proboszcz zaprosił do kościoła, by zaprezentowały swoje talenty aktorskie i wokalne.

W inscenizacji zgodnie z tradycją pojawił się Józef z Maryją, trzej królowie, pastuszkowie i aniołki. Zebrani widzowie mogli posłuchać, a nawet wspólnie zaśpiewać znane kolędy. Bardzo ciekawe, udane jasełka, zostały przygotowane przez uczniów pod opieką Pani Marty Michny i Alicji Wołkowicz. Przedstawienie zgromadziło w świątyni wielu parafian, gorąco oklaskujących młodych wykonawców. W niejednym oku pokazała się łza wzruszenia.
Wagę artystycznego wydarzenia podkreślił, w słowach uznania i podziękowania ksiądz dziekan Krzysztof Woźniak, nagradzając młodych wykonawców skromnymi upominkami. 

aparat

 

BOŻE NARODZENIE 2019

Wpisany przez Admin
PDFDrukujEmail

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

szapka 2019

Na Święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć wyrazy pamięci, wdzięczności i najserdeczniejsze życzenia:

 Niech ta Święta Noc upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Byśmy umieli zatrzymać się nad Nowonarodzonym, pomyśleć nad naszym życiem, odpocząć, może coś przeorganizować? Ten szczególny czas Bożego Narodzenia, kiedy w uwielbieniu klękać będziemy przed tajemnicą Wcielenia i adorować prawdę o wielkiej miłości Boga do człowieka, niech przyniesie radość i spełnienie szlachetnych zamierzeń. Oby betlejemska gwiazda zwiastująca Narodziny Zbawiciela rozświetliła swoim blaskiem nie tylko czas Świąt, ale także wszystkie dni Nowego 2020 Roku.

                                                                                         ks. kanonik Krzysztof Woźniak

szopka 2019 c

   

Strona 1 z 17

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>